Suoraan pääsisältöön Suoraan päävalikkoon Hakuun
  1. Etusivu
  2. Asiakastuki
  3. Lomakkeet, Tietosuoja
  4. Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Mitä oikeuksia minulla on henkilötietojeni suhteen ja kuinka kauan tietojani säilytetään?

Mitä oikeuksia minulla on henkilötietojeni suhteen?

Sinulla on oikeus pyytää Yritykseltä ja sponsoreiltasi:

  1. kopio henkilötiedoistasi (yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, jos esität pyynnön sähköisesti);
  2. korjaamaan henkilötietosi (jos ne ovat epätarkat, epätäydelliset tai ne eivät ole ajan tasalla);
  3. ”portata” henkilötietosi (ts. siirtää ne rakenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavassa muodossa itsellesi tai toiselle datan kontrolloijalle);
  4. pyyhkiä pois henkilötietosi; tai
  5. rajoittaa niiden käsittelyä (ts. käsittely lakkaa tilapäisesti (paitsi että henkilötietojen tallennusta jatketaan).

Sinulla on myös oikeus vastustaa jotain tiedonkäsittelyä, joka perustuu meidän oikeudellisiin intresseihimme, ja vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Edelleen kun Yritys ja/tai sponsorisi ovat pyytäneet sinulta luvan käsitellä tietojasi, sinulla on oikeus perua antamasi lupa edellä tarkemmin kuvatulla tavalla. Nämä oikeudet ovat jossain tilanteissa rajoitettuja – esimerkiksi kun Yritys ja/tai sponsorisi voivat osoittaa, että heillä on lakiin perustuva tarve käsitellä sinun henkilötietojasi. Jossain tapauksissa tämä voi tarkoittaa, että he voivat pitää tiedot vaikka perut antamasi luvan.

Kun Yritys ja/tai sponsorisi tarvitsevat henkilötietojasi täyttääkseen lakiin tai sopimukseen perustuvat velvoitteensa, tiedot on pakko antaa: jos tietoja ei annetta, Yritys ja/tai sponsorisi eivät pysty hoitamaan sopimussuhdettaan sinun kanssasi tai täyttämään heille asetettuja velvoitteita. Edellä olemme kuvanneet, mitä tietokentät sinun on pakko täyttää, ja seuraukset, ellet tee niin.

Yritys ja sponsorisi toivovat, että he pystyvät vastaamaan kaikkiin kysymyksiin joita sinulla on tavasta, jolla he käsittelevät henkilötietojasi. Jos sinulla on huolenaiheita siitä kuinka he käsittelevät henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä tänne: 1. Yritys: Yrityksen tietosuojavastaavalle voi kirjoittaa sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@oriflame.com. Voit myös ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen: Oriflame Holdings B.V. Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel Holland; ja/tai 2. Sponsorisi: Voit käyttää yhteystietoja, jotka oli merkitty vahvistusviestiin, jonka lähetimme sinulle Brand Partneriksi kirjautumisen aikana, ja jotka näkyvät kaikessa sponsoriltasi saamassasi viestinnässä. Jos sinulla on ratkaisemattomia huolenaiheita, sinulla on myös oikeus esittää valitus tietosuojaviranomaisille. Kyseinen tietosuojaviranomainen on asuinmaasi tai työpaikkasi valvova viranomainen tai Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamista valvova viranomainen.

 

Kuinka kauan minun henkilötietoni säilytetään?

Yritys ja sponsorisi kukin säilyttävät henkilötietosi niin kauan kuin sinulla on sopimussuhde Yrityksen kanssa, ja sallitussa määrin sopimussuhteen päättymisen jälkeen niin kauan kuin tässä käytännössä esitettyjen tarkoitusten kannalta tarvitaan.

Lait voivat vaatia, että Yritys ja sponsorisi kumpikin säilyttävät henkilötietosi tiettyjä aikoja. Muissa tapauksissa Yritys ja sponsorisi molemmat säilyttävät tiedot tarvittavan ajan sen jälkeen kun suhde sinun kanssasi on päättynyt suojatakseen itseään juridisilta vaatimuksilta tai hoitaakseen liiketoimiaan.

 

Mihin minun henkilötietoni lähetetään?

Yritys ja sponsorisi voivat siirtää (ja varastoida) henkilötietojasi Euroopan talousalueen („EEA“) (ts. Euroopan unionin kaikkien 27 jäsenmaan plus Islannin, Liechtensteinin ja Norjan) ulkopuolisiin maihin, joissa suojaus ei ole ehkä samalla tasolla kuin Euroopan talousalueella. Erityisesti Intiaan, Amerikan Yhdysvaltoihin ja Sveitsiin. Kun näin käy, ja kun siirto tehdään Yrityksen tytäryhtiölle tai alihankkijalle maahan, jonka osalta Euroopan komissiolla ei ole riittävyyden osalta ratkaisuvaltaa, henkilötietoja suojaavat riittävästi Euroopan komission hyväksymät standardit sopimuslausekkeet (jotka sisältyvät Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklaan 46 (2). Jos sinulla on kysyttävää standardeista sopimuslausekkeista ja/tai haluaisit saada niistä kopion, ota yhteyttä Yrityksen tietosuojavastaavaan osoitteessa tietoturva@oriflame.com.