Suoraan pääsisältöön Suoraan päävalikkoon Hakuun

1. Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Oriflame Groupiin (jäljempänä Oriflame) kuuluvien tahojen hallinnoimien tietojärjestelmien ja internetsivustojen käyttäjiä (jäljempänä käyttäjät). Oriflame Groupilla tarkoitetaan emoyhtiö Oriflame Cosmetics S.A:ta ja kaikkia sen tytäryhtiöitä sekä toimiluvanhaltijoita. Erikoissäännöt saattavat koskea tiettyjä käyttäjäryhmiä. Erikoissäännöt ovat aina etusijalla.

Seuraavat säännöt kuvaavat, kuinka Oriflame käsittelee tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa henkilöä koskevia tietoja (jäljempänä henkilökohtaiset tiedot) Oriflame-tietojärjestelmien ja internetsivustojen (jäljempänä järjestelmät) tarjoamien palvelujen yhteydessä.

Käyttäjiin kuuluvat kaikki henkilöt, jotka ottavat yhteyden järjestelmiin ja käyttävät järjestelmiä.

Käyttäjät antavat luvan henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn tämän tietosuojakäytännön kuvaamalla tavalla. Käsittely tarkoittaa kaikkea henkilökohtaista tietoa koskevaa toimintaa riippumatta tavasta ja tarkoituksesta, ja erityisesti henkilökohtaisten tietojen keräämistä, säilytystä, käyttöä, tarkistusta, julkituontia, arkistointia tai poistamista.

Tämä tietosuojakäytäntö astuu voimaan 1. kesäkuuta 2013.

Tietoa hallinnoivat ja käsittelevät tahot

Käyttäjät hyväksyvät että:

2. Kerääminen

Jos käyttäjät päättävät luovuttaa Oriflamelle henkilökohtaisia tietoja, he hyväksyvät tietojen siirron ja varastoinnin Oriflamen palvelimille, jotka sijaitsevat Tšekin tasavallassa (Euroopan unionissa) ja muualla maailmassa, missä Oriflamella on paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti suojatut tiedon varastointimahdollisuudet, vaikka lain määräämän tietosuojan taso

tässä tapauksessa olisi matalampi kuin käyttäjän kotimaassa.

Oriflame voi kerätä ja varastoida seuraavaa henkilökohtaista tietoa:

 

Käyttö

Oriflamen pääasiallinen syy henkilökohtaisten tietojen keräämiselle on turvallisen ja tehokkaan palvelun tarjoaminen käyttäjille. Käyttäjät myöntävät, että Oriflame voi käyttää henkilökohtaisia tietoja myös:

3. Markkinointi

Oriflame ei myy tai vuokraa käyttäjien henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa ilman käyttäjien erillistä lupaa. Oriflame voi yhdistää käyttäjien henkilökohtaisia tietoja toisten käyttäjien tietojen ja Oriflamen muilta yhtiöiltä keräämien tietojen kanssa parantaakseen ja tarkentaakseen palveluja, sisältöä ja mainontaa. Mikäli käyttäjät eivät halua saada markkinointiviestejä Oriflamelta, heidän tulee tehdä asianmukaiset muutokset henkilökohtaisiin asetuksiinsa tai seuraamalla markkinointiviestissä tai mainoksessa mukana tulevia ohjeita.

Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen julkituonti

Oriflame voi tuoda julki henkilökohtaisia tietoja tarjotakseen palveluja, vastatakseen lakivelvoitteisiin, ylläpitääkseen omia käytänteitään ja sopimuksiaan tai suojellakseen Oriflamen tai minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta.

Oriflame voi myös jakaa käyttäjien henkilökohtaisia tietoja seuraaville tahoille:

Yllä mainittuja kohtia rajoittamatta, mutta kunnioittaakseen käyttäjien yksityisyyttä, Oriflame ei levitä käyttäjien henkilökohtaisia tietoja lakia valvoville tahoille, muille viranomaisille tai kolmansille osapuolille ilman laillisesti pätevää pyyntöä, paitsi jos Oriflame vilpittömästi uskoo, että henkilökohtaisten tietojen paljastaminen on välttämätöntä välittömän fyysisen haitan tai taloudellisen tappion estämiseksi, tai ilmoittaakseen epäillystä laittomasta toiminnasta.

Jos käyttäjät ottavat järjestelmiin yhteyden jaetulta tietokoneelta tai julkiselta tietokoneelta, tietyt henkilökohtaiset tiedot, kuten esimerkiksi käyttäjätunnus tai muistutukset Oriflamelta, saattavat jäädä näkyviin muille henkilöille näiden käyttäessä tietokonetta käyttäjien jälkeen.

4. Evästeet

Oriflame käyttää "evästeitä" (pieniä käyttäjän kiintolevylle siirrettäviä tiedostoja) tietyissä järjestelmissään auttaakseen analysoimaan tiedonkulkua, muokatakseen palveluja, sisältöä ja mainontaa, mittaamaan mainonnan tehokkuutta ja edistääkseen luottamusta ja turvallisuutta.

Tietyt evästeet sisältävät henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi valitsemalla kohdan "Muista minut" kirjautumisen yhteydessä, eväste tallentaa käyttäjänimen. Useimmat evästeet eivät kerää tietoa, jolla käyttäjä voidaan tunnistaa, vaan sen sijaan evästeet keräävät yleisempää tietoa siitä, kuinka käyttäjä saapui ja kuinka hän käyttää Oriflamen järjestelmiä, tai tietoa käyttäjän sijainnista.

Oriflame tarjoaa tiettyjä palveluja, jotka ovat käytettävissä vain evästeiden avulla.

Yleisesti ottaen evästeillä voi olla neljä toimintoa:

1. Välttämättömät evästeet

Jotkin evästeet ovat välttämättömiä järjestelmän toiminnan kannalta. Jotkin evästeet esimerkiksi mahdollistavat sen, että Oriflame tunnistaa rekisteröityneen käyttäjän ja että käyttäjällä on pääsy koko järjestelmään. Jos rekisteröity käyttäjä päättää kytkeä nämä evästeet pois käytöstä, käyttäjällä ei ehkä ole pääsyä järjestelmän kaikkeen sisältöön.

2. Suorituskykyevästeet

Joitain evästeitä voidaan käyttää analysoimaan käyttäjien tapoja käyttää järjestelmää ja seuraamaan järjestelmän suorituskykyä. Näin Oriflame voi tarjota korkealuokkaista palvelua muokkaamalla tarjontaa sekä tunnistamalla ja korjaamalla ilmenevät ongelmat pikaisesti. Suorituskykyevästeillä voidaan esimerkiksi seurata, mitkä sivut ovat suosituimpia ja miksi joillakin sivuilla ilmenee virheilmoituksia. Sen perusteella, kuinka käyttäjä käyttää järjestelmää, hänelle voidaan evästeiden avulla korostaa tuotteita tai palveluja, jotka häntä saattavat kiinnostaa.

3. Toiminnallisuusevästeet

Toiminnallisuusevästeiden avulla Oriflame muistaa joitain käyttäjien määrittelemiä asetuksia.

4. Kohdennetun markkinoinnin evästeet

Oriflame voi käyttää evästeitä kohdentaakseen käyttäjille näitä koskevaa ja näitä kiinnostavaa markkinointia. Oriflame voi myös käyttää kolmannen osapuolen evästeitä liittyen markkinatutkimukseen, myyntitulojen seuraamiseen, sivuston toiminnallisuuden parantamiseen ja näiden ehtojen sekä tekijänoikeuskäytännön valvomiseen.

Käyttäjät voivat halutessaan estää evästeiden käytön, jos heidän internetselaimensa sen sallii, mutta se saattaa häiritä joidenkin Oriflame-järjestelmien käyttöä.

Lisätietoa siitä, kuinka yritykset käyttävät evästeitä, voit lukea täältä.

5. Ei roskapostia, vakoiluohjelmia tai IP-osoitteen väärentämistä

Oriflame ja sen käyttäjät eivät suvaitse roskapostia. Käyttäjien tulee määritellä käyttäjäasetukset siten, että Oriflame viestii heidän kanssaan heidän haluamallaan tavalla. Oriflame skannaa automaattisesti ja saattaa suodattaa käsin viestejä tarkistaakseen ne roskapostin, virusten, kalasteluhyökkäysten ja muun pahantahtoisen toiminnan tai laittoman ja kielletyn sisällön varalta, mutta Oriflame ei säilytä näitä viestejä pysyvästi. Oriflame ei vuokraa tai myy näitä sähköpostiosoitteita.

Tilin suojaaminen

Käyttäjän salasana on avain hänen tililleen. Käyttäjät käyttävät salasanoissaan numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä, eivätkä he saa paljastaa Oriflame-salasanaansa kenellekään. Jos käyttäjät luovuttavat salasanansa tai henkilökohtaisia tietojaan muille, heidän on muistettava, että he ovat vastuussa kaikesta heidän tilinsä nimissä tehdystä toiminnassa. Jos käyttäjän salasana päätyy vääriin käsiin, hän saattaa menettää henkilökohtaisten tietojensa hallinnan ja heidän nimissään saatetaan tehdä laillisesti sitovia toimia. Siitä syystä salasanan paljastumisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi asiasta Oriflamelle ja muuttaa salasanansa. Oriflame kysyy käyttäjän salasanaa ainoastaan kirjautumisen yhteydessä. Oriflamen työntekijöitä koskevat lisävaatimukset tiedonsuojeluun liittyen.

Henkilökohtaisiin tietoihin pääsy, niiden tarkastelu ja muuttaminen

Käyttäjät voivat tarkastella ja muokata suurinta osaa henkilökohtaisista tiedoistaan kirjautumalla järjestelmiin. Yleisesti ottaen Oriflamen edustaja ei muokkaa käsin käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, sillä käyttäjien etätunnistaminen voi olla vaikeaa. Siksi on käyttäjien vastuulla päivittää pikimmiten henkilökohtaiset tietonsa, jos ne muuttuvat tai ovat virheellisiä. Käyttäjän Oriflamen asiakaspalveluun tekemän pyynnön myötä Oriflame sulkee käyttäjän tilin niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista sovellettavissa olevan lain mukaisesti. Oriflame säilyttää kaikki henkilökohtaiset tiedot suljetuilta tileiltä vastatakseen lakivelvoitteisiin, ehkäistäkseen petoksia, periäkseen mahdollisia velkoja, selvittääkseen kiistatilanteita, ratkaistakseen ongelmia, avustaakseen tutkimuksissa ja toimiakseen muuten lain sallimin tavoin.

6. Turvallisuus

Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja varastoidaan Oriflamen palvelimilla. Oriflame pitää henkilökohtaisia tietoja arvokkaana voimavarana ja suojaa niitä monin tavoin (salauksilla, salasanoilla, fyysisillä turvakeinoilla jne.) turvatakseen käyttäjien henkilökohtaisia tietoja luvattomalta käytöltä ja paljastumiselta. On kuitenkin mahdollista, että kolmannet osapuolet voivat onnistua laittomasti sieppaamaan tai pääsemään käsiksi viestilähetyksiin tai käyttäjän ja järjestelmien väliseen viestintään. Joten vaikka Oriflame tekee parhaansa suojellakseen käyttäjien yksityisyyttä, Oriflame ei voi luvata, että kaikki henkilökohtaiset tiedot tai yksityisviestit pysyvät aina salassa.

Kolmannet osapuolet

Paitsi tilanteissa, jotka tässä tietosuojakäytännössä erityisesti mainitaan, tämä asiakirja koskee ainoastaan Oriflamen käyttäjiltä keräämän henkilökohtaisen tiedon käyttöä ja julkituomista. Jos käyttäjät luovuttavat henkilökohtaisia tietojaan muille, mukaan lukien kolmansien osapuolien evästeiden kautta tai muiden internetsivustojen kautta, kolmansilla osapuolilla saattaa olla eri säännöt käyttäjien luovuttamien henkilökohtaisten tietojen käytöstä tai julkituomisesta. Oriflame ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin, ja käyttäjät ovat kyseisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjen alaisia. Oriflame kehottaa käyttäjiä kysymään asiasta ennen kuin nämä luovuttavat henkilökohtaisia tietoja muille.

7. Yleistä

Oriflame voi muokata tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa ilmoittamalla muutetuista kohdista Oriflamen järjestelmissä. Kaikki muutetut kohdat astuvat automaattisesti voimaan 30 päivää ensimmäisen ilmoituksen julkaisemisesta. Käyttäjä ilmoittaa hyväksyvänsä kaikki muutokset jatkamalla järjestelmien käyttöä muutosten astuttua voimaan.

 

Käyttäjät voivat kirjoittaa Oriflamelle osoitteeseen privacy@oriflame.com tai he voivat ottaa yhteyttä paikalliseen Oriflamen asiakaspalveluun.