ETUASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT

Nämä etuasiakkaan sopimusehdot (“Sopimusehdot”) määrittelevät ehdot miten tullaan etuasiakkaaksi, säilytetään etuasiakkuus ja mitkä ovat siihen liittyvät velvollisuudet. Sopimusehdot muodostavat sopimuksen yrityksen Oriflame Oy (”me” ja ”Oriflame”) ja etuasiakkaan (myös ”sinä”) välillä.

Asiakkaan sopimusehtoja (linkki) sovelletaan etuasiakkaisiin ja ne muodostavat olennaisen osan näitä ehtoja. Mikäli etuasiakkaan sopimusehtojen ja asiakkaan sopimusehtojen välillä ilmenee epäjohdonmukaisuutta, ristiriitaa tai eroavuutta, nämä sopimusehdot pätevät.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja tulkita näitä sopimusehtoja oman harkintamme mukaan. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse ja Oriflamen verkkosivuilla, mikäli ehdoissa tapahtuu muutoksia.  Tällaiset muutokset astuvat voimaan välittömästi ilmoituksen jälkeen.

1

ETUASIAKKAAT

1.1                       Tullakseen etuasiakkaaksi, henkilön täytyy olla kauneuskonsultti (kuten on määritelty kauneuskonsulttien sopimusehdoissa) ja:

i.                           ilmoittaa Oriflamelle päätöksestään ryhtyä etuasiakkaaksi Oriflamen uuden Menestysmallin siirtymäajan puitteissa; tai

ii.                          tulla siirretyksi etuasiakkaaksi Oriflamen toimesta, koska hän ei ole ilmoittanut päätöstään jatkosta (eli haluaako jatkaa kauneuskonsulttina vai siirtyä etuasiakkaaksi) Oriflamen uuden Menestysmallin siirtymäajan puitteissa. 

1.2                       Edellä mainittu Oriflamen uuden Menestysmallin siirtymäaika päättyy 18.10.2018.

1.3                       Etuasiakkaaksi siirtymisen jälkeen kauneuskonsultin sopimusehdot eivät enää päde eivätkä kauneuskonsulteille kuuluvat edut kuulu enää sinulle.

1.4                       Etuasiakkaana sinulla on oikeus 25-28%:n alennukseen Oriflamen tuotteista lukuunottamatta ns nettotuotteita. Alennusprosentti määräytyy jaksolla 12/2018 olleen alennusprosentin mukaan.

2

ETUASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Etuasiakkaana sinua pidetään kuluttajana. Sen vuoksi sinulla ei ole mahdollisuutta rakentaa omaa verkostoa ja ansaita provisioita.

3

ETUASIAKKUUSOHJELMAN PÄÄTTÄMINEN TAI MUUTTAMINEN

3.1                       Me voimme milloin tahansa ja oman harkintamme mukaan päättää  etuasiakkuusohjelman tai tehdä siihen muutoksia tai korvata sen toisella ohjelmalla ilmoittamalla siitä etuasiakkaille kirjallisesti kolme kuukautta ennen tällaista päättämistä, muutosta tai korvaamista. Meillä ei ole mitään velvollisuutta korvata mitään mahdollisia menetyksiä ja/tai vahinkoja, joita päättäminen, muuttaminen tai korvaaminen aiheuttaa.

3.2                       Meillä on koska tahansa harkintamme mukaan ja mistä tahansa syystä oikeus päättää sinun roolisi etuasiakkaana ilmoittamalla sinulle päätöksestä kolme kuukautta ennen etuasiakasroolisi päättämistä. Meillä ei ole velvollisuutta millään tavoin selittää tällaista päätöstä tai korvata mitään mahdollisia menetyksiä ja/tai vahinkoja, joita tällainen päättäminen aiheuttaa.

3.3                       Meillä on koska tahansa oman harkintamme mukaan oikeus päättää sinun roolisi etuasiakkaana, kun olet antanut siihen pätevän syyn tai et enää täytä näissä sopimusehdoissa mainittuja velvollisuuksia. Tällainen päättäminen tulee voimaan välittömästi. Meillä ei ole mitään velvollisuutta millään tavoin korvata mahdollisia menetyksiä ja/tai vahinkoja, joita päättäminen aiheuttaa. Tällaisessa tapauksessa ilmoitamme sinulle kirjallisesti, että olemme päättäneet etuasiakkaan roolisi ja kerromme syyn päättämiseen. Edellä mainittu etuasiakkaan antamaa pätevä syy voi olla esimerkiksi näiden sopimusehtojen rikkominen.

3.4                       Sinulla on oikeus päättää etuasiakkuutesi koska tahansa ilmoittamalla siitä Oriflamen asiakaspalveluun.